Tags:

biến tướng đa cấp

Cảnh báo một số website "giật" đơn hàng ảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo một số website "giật" đơn hàng ảo, chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát cảnh báo, người cần dân tăng cường cảnh giác với phương thức, thủ đoạn mô hình đầu tư “giật” đơn hàng ảo, tránh bị chiếm đoạt tài sản.