• Mới cập nhật:
Tags:

bộ nhận diện tháng hành động về bình đẳng giới

Phát động cuộc thi thiết kế bộ nhận diện Tháng hành động về Bình đẳng giới

Phát động cuộc thi thiết kế bộ nhận diện Tháng hành động về Bình đẳng giới
Cuộc thi nhằm kêu gọi phát triển các ý tưởng sáng tạo trong thiết kế và xây dựng một bộ sản phẩm truyền thông mẫu để sử dụng cho các tài liệu, sự kiện hưởng ứng Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11-15/12). Cuộc thi có một giải nhất trị giá 50 triệu đồng và hai giải phụ, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng để khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và sự tham gia của các nhóm yếu thế.