Tags:

bổ nhiệm lãnh đạo

Bà Nguyễn Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

Bà Nguyễn Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

Chiều 29/2, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo 3 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo 3 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đầu khí Việt Nam.