Tags:

bộ nội vụ

Tập trung cải cách tiền lương, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

Tập trung cải cách tiền lương, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo tập trung cao việc chuẩn bị các nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về cải cách chính sách tiền lương; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có cuộc trao đổi về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) từ 1/7 tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy

Năm 2024, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy; tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Bộ Nội vụ ban hành công văn hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Xử lý sớm, dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Xử lý sớm, dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá đây là vụ việc vi phạm cần phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung

Bộ Nội vụ chấp thuận đưa vị trí nhân viên y tế học đường về nhóm chuyên môn dùng chung.

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện chính sách tiền lương mới

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện chính sách tiền lương mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, theo đó thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng.

Kiên quyết xóa bỏ tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam

Kiên quyết xóa bỏ tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.