• Mới cập nhật:

Khỏe

Bộ Y tế: Vẫn thực hiện thanh toán BHYT đối với máy mượn, máy đặt tại bệnh viện

Linh Trần 15/05/2022 - 09:20 (GMT+7)

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm tại BV

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh cho rằng, công văn của Bộ Y tế và BHXH VN đưa ra một cách cấp bách khiến các BV và Sở Y tế trở tay không kịp và ảnh hưởng đến người có thẻ BHYT. Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về vấn đề trên.

Mới đây, một số cơ sở y tế cho rằng, Bộ Y tế bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC đã khiến họ trở tay không kịp.

Theo đó, ngày 9/5, Bộ Y tế có Công văn số 2348 về việc bãi bỏ Công văn số 2009 ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật (DVKT) sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Ngày 12/5, BHXH VN có Công văn 1261 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc bãi bỏ Công văn 2009 của Bộ Y tế. Theo đó, BHXH VN đề nghị BHXH các tỉnh dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy đặt, máy mượn theo Công văn 2009 nêu trên từ ngày 9/5. Ngoài ra, báo cáo tình hình máy đặt, máy mượn theo Công văn 2009 của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố đang sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân BHYT đến ngày 9/5. Đề nghị BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện, báo cáo BHXH VN trước ngày 20/5.

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh cho rằng, công văn của Bộ Y tế và BHXH VN đưa ra một cách cấp bách khiến các BV và Sở Y tế trở tay không kịp. Đồng thời, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trước thông tin trên, sáng ngày 15/5, Bộ Y tế phát đi thông tin về việc thực hiện đấu thầu hóa chất, đặt máy, mượn máy tại các BV.

Theo Bộ Y tế, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu về trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là rất lớn trong khi nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay ODA, vốn viện trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị,… còn rất hạn chế và không đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai nhiều giải pháp để có trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao và bảo đảm người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng. Trong đó, có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy.

Để bảo đảm thanh toán BHYT đối với hình thức này đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Y tế đã có công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên máy mượn, máy đặt.

Tiếp theo đó, ngày 02/10/2018, Bộ Y tế và BHXH VN đã thống nhất việc thanh toán tại Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXH, trong đó nêu rõ: “Thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và hợp đồng đã ký; sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ”.

Bộ Y tế đã có công văn 6807/BYT-BH ngày 09/11/2018 sao gửi Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN nêu trên đến các đơn vị và địa phương và đến nay vẫn chưa có văn bản nào bãi bỏ Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN.

Như vậy, việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/BYT-BH ngày 09/11/2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC.

Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ làm việc với BHXH VN để thống nhất hướng dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền hai bên sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm