Tags:

bồi dưỡng cán bộ hội

Hà Giang: Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp tại địa phương đạt được nhiều kết quả

Hà Giang: Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp tại địa phương đạt được nhiều kết quả

Theo báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng giai đoạn 2019-2025” (đề án 1893) của Hội LHPN tỉnh Hà Giang, công tác bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp tại địa phương đạt được nhiều kết quả.

10 tập thể, 5 cá nhân được tặng bằng khen trong công tác bồi dưỡng cán bộ Hội

10 tập thể, 5 cá nhân được tặng bằng khen trong công tác bồi dưỡng cán bộ Hội

Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2023.