Tags:

buôn lậu đường hàng không

Liên tiếp các vụ buôn lậu qua đường hàng không: Cục Hàng không Việt Nam nói gì?

Liên tiếp các vụ buôn lậu qua đường hàng không: Cục Hàng không Việt Nam nói gì?

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận liên quan nếu để xảy ra các vụ buôn lậu qua đường hàng không.