Tags:

câu đố tiếng việt

Câu đố tiếng Việt: Tại sao lại gọi những người gian dối, lừa lọc là "đểu cáng"?

Câu đố tiếng Việt: Tại sao lại gọi những người gian dối, lừa lọc là "đểu cáng"?

Nguồn gốc ban đầu của từ này sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Câu đố Tiếng Việt: "Để nguyên con vật to lớn, thêm huyền còn mỗi mũi với môi", là từ gì?

Câu đố Tiếng Việt: "Để nguyên con vật to lớn, thêm huyền còn mỗi mũi với môi", là từ gì?

Đây là từ chỉ một con vật rất quen thuộc, từng được đưa vào thơ ca, văn học.

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên im dưới nước sâu, bỏ đi dấu huyền vỗ cánh bay lên", là từ gì?

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên im dưới nước sâu, bỏ đi dấu huyền vỗ cánh bay lên", là từ gì?

Đố bạn, 2 từ được nhắc đến trong câu đố chữ này là gì? Đáp án không hề khó!

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên nhỏ bé, nhát gan, bỏ sắc thêm nặng thành loài gian manh", là con gì?

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên nhỏ bé, nhát gan, bỏ sắc thêm nặng thành loài gian manh", là con gì?

Đây là một câu đố chữ về 2 loài động vật rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên thì chưa chín, bứt đuôi lại chớm mùi hôi", là từ gì?

Câu đố tiếng Việt: "Để nguyên thì chưa chín, bứt đuôi lại chớm mùi hôi", là từ gì?

Đây là những từ rất hay được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ tình trạng của hoa quả, thực phẩm.

Câu đố Tiếng Việt: "Để nguyên kêu bằng mồm, thêm sắc kêu bằng cánh", là con gì?

Câu đố Tiếng Việt: "Để nguyên kêu bằng mồm, thêm sắc kêu bằng cánh", là con gì?

Chỉ cần tập trung suy nghĩ 1 phút, bạn sẽ đoán ra ngay đáp án!