Tags:

cây lanh

Cây lanh giúp phụ nữ Mông xóa đói giảm nghèo

Cây lanh giúp phụ nữ Mông xóa đói giảm nghèo

Trong cuộc đời người phụ nữ Mông, cây lanh luôn gắn bó với họ mật thiết từ khi sinh ra cho đến khi về bên kia thế giới. Vì vậy, cây lanh luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống và cả lao động sản xuất, thương mại của người phụ nữ.

Cây lanh - nhựa sống của người Mông

Cây lanh - nhựa sống của người Mông

Đối với đồng bào miền núi, các loại cây trồng để lấy sợi làm nguyên liệu dệt váy áo như lanh, đay, gai, bông vải là thứ cây trồng quan trọng sau cây lúa, hoa màu.