Tags:

chậm nói đơn thuần

Phân biệt chậm nói đơn thuần và chậm nói tự kỷ, 6 biểu hiện cần lưu ý

Phân biệt chậm nói đơn thuần và chậm nói tự kỷ, 6 biểu hiện cần lưu ý

Sự phân biệt này sẽ giúp bố mẹ trong việc xác định tình trạng của con mình.