Tags:

chị nguyễn thị kim dung

Phát huy giá trị của cây sâm nam núi Dành - niềm tự hào của người dân Bắc Giang

Phát huy giá trị của cây sâm nam núi Dành - niềm tự hào của người dân Bắc Giang

Theo chồng về quê hương Liên Chung (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Kim Dung đã dành trọn tình yêu dành cho nơi này.