Tags:

Chị Trần Thu Vân

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong kinh doanh

Chị Trần Thu Vân (sinh năm 1984), là một cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh, có bề dày hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại những tập đoàn lớn... Đồng thời chị còn tham gia giảng dạy đào tạo cho sinh viên các trường đại học.