Tags:

chì trắng

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Phương pháp trang điểm làm cho da trắng hơn đã có mặt từ rất lâu đời.