Tags:

chiến sĩ Hải quân Việt Nam

Phòng khám đa khoa - Bệnh xá Lữ đoàn 101 do BV Nội tiết TƯ tài trợ đi vào hoạt động

Phòng khám đa khoa - Bệnh xá Lữ đoàn 101 do BV Nội tiết TƯ tài trợ đi vào hoạt động

Sau 1 năm xây dựng, phòng khám đa khoa- Bệnh xá Lữ đoàn 101 được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình do BV Nội tiết TƯ tài trợ, giúp cho công tác khám chữa bệnh phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương được tốt hơn.