Tags:

chiều con vô lối

4 dấu hiệu ở trẻ chứng tỏ cha mẹ đang nuông chiều con quá mức

4 dấu hiệu ở trẻ chứng tỏ cha mẹ đang nuông chiều con quá mức

Một đứa trẻ cần hiểu yêu thương là đồng cảm, thấu hiểu, chứ không phải cứ được nuông chiều mới là yêu.