Tags:

chính phủ ban hành nghị định

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2024

Trong tháng 4/2024, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ...

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2024

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2024

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành Nghị định mới về lệ phí trước bạ

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm kể từ 1/3/2022.

Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống

Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Vi phạm an toàn thực phẩm sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.