• Mới cập nhật:
Tags:

chính sách xã hội

Bệ đỡ cho phụ nữ hướng tới bình đẳng giới

Bệ đỡ cho phụ nữ hướng tới bình đẳng giới
Hàng triệu phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách đã vươn lên, cùng gia đình vượt qua nghèo khó, làm giàu cho chính mình và đóng góp vào thành quả phát triển chung của kinh tế đất nước.

Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đưa ra nhiều giải pháp thực hiện hoạt động ủy thác đối với các tổ chức Chính trị - xã hội trong năm 2023 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh.

Lan tỏa “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước

Lan tỏa “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước
Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” được triển khai trên toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội với mong muốn chung tay giúp các gia đình khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn, đầm ấm hơn.

Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và giúp phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả

Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế và giúp phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả
Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ đã có những hoạt động giúp phụ nữ và các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn vốn và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các thành viên vay vốn từ NHCSXH.

Phấn đấu 100% người nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp

Phấn đấu 100% người nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp
"Triển khai tốt các chương trình tín dụng mới khi có Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp" là một tỏng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội

100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 5/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”
Trong 20 năm qua, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã tập trung huy động được nguồn lực lớn để cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tạo điều kiện giúp trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830 nghìn tỷ đồng.

Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội
“Góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của tín dụng chính sách xã hội trong những năm qua có vai trò to lớn của chị em phụ nữ nói chung và của tổ chức Hội LHPN các cấp nói riêng", Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng khẳng định.

Tiền Giang: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tiền Giang: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo; các hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ là chủ hộ vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Khánh Sơn (Khánh Hòa): Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động thuộc Dự án 8

Khánh Sơn (Khánh Hòa): Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động thuộc Dự án 8
Mới đây, Hội LHPN huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm