Tags:

Chợ nông sản Đắk Lắk online

Đắk Lắk mở chợ online khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con

Đắk Lắk mở chợ online khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con

Chợ nông sản Đắk Lắk online dự kiến đi vào hoạt động vào đầu tháng 12/2023, giúp khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con.