Tags:

chồng lăng nhăng

Con gái cùng mẹ đi bắt ghen bố tận giường

Con gái cùng mẹ đi bắt ghen bố tận giường

Phát hiện bố có những biểu hiện bất thường, con gái đã chủ động đi theo dõi bố và hai mẹ con đã bắt ghen tận giường.