Tags:

Chủ tịch Hội cơ sở

Đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở là nòng cốt phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ

Đội ngũ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở là nòng cốt phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ

Báo cáo tại cuộc gặp mặt của Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh tới vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ cả nước.