Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga: Nghiên cứu, chủ động đưa ra nhiều giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024

Nhóm PV
15/12/2023 - 18:11
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga: Nghiên cứu, chủ động đưa ra nhiều giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu bế mạc hội nghị.

Sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, chiều 15/12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam Khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra.

Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có phát biểu chỉ đạo thống nhất một số nội dung quan trọng triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2024 và thực hiện một số chuyên đề công tác Hội.

Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu khi đã tập trung nghiên cứu tài liệu, bàn thảo, có nhiều ý kiến đóng góp, tham gia xây dựng vào các nội dung quan trọng của Hội nghị.

Trong phiên thảo luận tổ đã có 51 ý kiến phát biểu, trong đó nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác Hội, góp ý bổ sung những nhận định, đánh giá về kết quả công tác Hội năm 2023; trao đổi, bổ sung kế hoạch công tác Hội năm 2024, nhất là những hoạt động lớn, có tính toàn quốc, có sự tham gia của các địa phương, đơn vị; kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Đoàn Chủ tịch TƯ Hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và sớm ban hành các văn bản ngay sau Hội nghị.

Năm 2023, toàn hệ thống tổ chức Hội đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Hoạt động 2023 tập trung có nhiều điểm nhấn, điểm sáng tạo, tạo được sức lan tỏa song vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước nhiều tác động tích cực và tác động nhiều chiều, tiêu cực của thế giới và đất nước ảnh hưởng tới toàn hệ thống Hội và phong trào phụ nữ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các ủy viên BCH nghiên cứu kỹ chủ đề công tác năm 2024, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị để triển khai phù hợp với yêu cầu.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tập trung trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Với chủ đề năm 2024 là "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động Hội", Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị nghiên cứu, chủ động đưa ra nhiều phương pháp, cách thức để thực hiện tốt chủ đề năm căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhu cầu, năng lực, nhận thức của cán bộ, hội viên và lựa chọn những nội dung cốt lõi ở địa phương để tập trung triển khai. 

TƯ Hội sẵn sàng cùng đồng hành trong việc hỗ trợ, tập huấn, tổ chức các hoạt động truyền thông, tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ không chỉ trong tổ chức hoạt động Hội mà cả trong việc triển khai các chương trình, hoạt động, đề án ở địa phương để đạt được sự chuyển biến tích cực nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của tổ chức. Đồng thời, đề nghị các tỉnh/thành bám thật sát các chỉ tiêu năm 2024, đề ra nhiều giải pháp để cụ thể hóa cho từng cấp Hội nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, tận dụng triệt để cơ hội và điều kiện thuận lợi của ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu vào cuối năm.

2. Năm 2024 cũng là năm chúng ta triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp hướng đến việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các chị Ủy viên Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian qua, phát hiện các vấn đề khó khăn, hạn chế, tồn tại, quan tâm đề xuất, chủ động triển khai các giải pháp để kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt hơn trong nửa cuối nhiệm kỳ có thể về đích thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã xác định.

3. Năm 2024 đã xác định chuỗi 10 sự kiện, chuỗi hoạt động lớn có quy mô toàn quốc cần có sự tập trung, tổ chức đồng loạt, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự quan tâm của xã hội, nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các ngành, các cấp. Các tỉnh, thành, đơn vị tùy theo điều kiện để tổ chức đảm bảo tham gia tất cả các hoạt động trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt.

4. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ rèn luyện thực hiện các tiêu chí của Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua và cuộc vận động của địa phương, đơn vị và gắn với xây dựng văn hóa tổ chức Hội.

5. Triển khai quyết liệt hơn và chủ động công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các Đề án của Chính phủ do Hội chủ trì, đặc biệt là Dự án 8 trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

6. Chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách chăm lo cho phụ nữ và cán bộ Hội các cấp; chính sách phát huy đội ngũ cán bộ nữ; quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ.

7. Đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong việc thí điểm, nhân rộng các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên (nhất là hội viên, phụ nữ đặc thù như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo, phụ nữ di cư, nữ lao động tự do…), chú trọng việc tập hợp hội viên trên không gian mạng.

8. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội có hiệu quả, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, giữ nghiêm kỷ luật của tổ chức Hội.

Với những nội dung được thống nhất tại Hội nghị, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng trong năm 2024, các cấp Hội sẽ phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023 và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm