Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: "Không ngừng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô"

Hải Yến
25/11/2021 - 15:21
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: "Không ngừng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô"

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Sáng 25/11, dự Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, 5 năm qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, phụ nữ Hà Nội đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XV đã đề ra.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng, bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, để thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035, các cấp Hội LHPN Thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và những bài học kinh nghiệm đã rút ra trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, cần nghiêm túc có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại Đại hội; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các lực lượng phụ nữ Thủ đô để tạo những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hà Thị Nga: "Không ngừng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô" - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa phải) trao tặng Đại hội bức tranh - biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện:

Một là, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giữ gìn và phát huy nét văn hóa văn minh, thanh lịch của Thủ đô ngàn năm văn hiến và hình ảnh, cốt cách của người Tràng An. Xây dựng người phụ nữ Hà Nội thời đại mới "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch". Phụ nữ Thủ đô phải là điểm sáng, đi đầu về phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tăng cường hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình.

Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; vận động, phát huy tốt hơn nữa vai trò của nữ doanh nhân, thương nhân trong tham gia phát triển kinh tế của Thành phố.

Chủ tịch Hà Thị Nga: "Không ngừng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô" - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng (giữa), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) thăm quan triển lãm ảnh của Hội LHPN Hà Nội

Ba là, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; chủ động đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em như phòng chống bạo lực giới, phòng chống xâm hại trẻ em… Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; bám sát Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới để chủ động tham mưu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới; phấn đấu nâng cao tỷ lệ và chất lượng nữ trong các cơ quan dân cử, chính quyền các cấp.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với phụ nữ và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội; nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ Hội; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Phụ nữ Hà Nội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, là đơn vị đi đầu trong cả nước về sự sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là nơi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.

Năm là, cần phát huy vai trò của Hội trong giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách. Phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Hội tổ chức các hoạt động mang tính khu vực và toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế" của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm