• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Chưa có hộ khẩu, chỉ đăng ký tạm trú, có được đăng ký kết hôn không?

17/09/2019 - 10:46 (GMT+7)
"Em và bạn trai đang làm việc tại Bình Dương, cả hai đều có hộ khẩu ở quê, ở Bình Dương chỉ đăng ký tạm trú. Chúng em sắp kết hôn, nhưng vì quê xa nên chưa thể về đăng ký kết hôn được. Đề nghị Báo PNVN cho biết, chúng em có thể đăng ký kết hôn ở nơi mình đăng ký tạm trú có được không?", Nguyễn Vũ Thùy Linh (Bình Dương).

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, Điều 5, Luật Hộ tịch năm 2014 về Nguyên tắc đăng ký hộ tịch, thì: “Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú”.

Về thẩm quyền đăng ký kết hôn, khoản 1, Điều 17, Luật Hộ tịch năm 2014, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.

Như vậy, về nguyên tắc, hai bạn hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã nơi mình đang cư trú, không nhất thiết phải về quê (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) để đăng ký kết hôn.

Còn theo quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thì: “Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này”.

Căn cứ vào các quy định trên, hai bạn có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã nơi các bạn đang cư trú và có đăng ký tạm trú là Bình Dương, không bắt buộc phải về quê mới được đăng ký. Tuy nhiên, để được đăng ký kết hôn ở đó, cả hai bạn đều phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi hai bạn đang có hộ khẩu trường trú cấp.

 

a1.jpg
Ảnh minh họa

 

Về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy định:

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình…

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm