Tags:

chuẩn nghèo

Năm 2022: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Năm 2022: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn điều chỉnh tăng theo quy định mới, theo đó mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07 của Chính phủ, trong đó có việc cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo liệu lương hưu có đủ sống?

Đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo liệu lương hưu có đủ sống?

Đến nay, mới có gần 300 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. Mục tiêu năm 2019 sẽ phải tăng gấp đôi. Tuy nhiên, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo- khoảng 700.000 đồng, thì khi về hưu người lao động khó trang trải đủ cho đời sống.