Tags:

chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định

Phản hồi chính thức từ Bộ GD&ĐT về hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định

Phản hồi chính thức từ Bộ GD&ĐT về hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định

Trước băn khoăn của đông đảo phụ huynh, học viên, chiều 9/5, Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức về vấn đề này: Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường.