• Mới cập nhật:
Tags:

chứng chỉ JCI

Bệnh viện Vinmec Central Park tiếp tục nhận chứng chỉ JCI lần 2

Bệnh viện Vinmec Central Park tiếp tục nhận chứng chỉ JCI lần 2
Tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu thế giới - JCI vừa công bố Bệnh viện Vinmec Central Park đạt chứng chỉ JCI với số điểm tiệm cận tuyệt đối: Gần 100% về chuẩn mực y tế quốc tế và 9,96/10 trong tuân thủ 1.271 tiêu chí về chất lượng điều trị và an toàn người bệnh. Đây là lần thứ II, Vinmec Central Park đạt chứng chỉ JCI danh giá được công nhận trên toàn cầu này.