Tags:

chung cư mini xây trái phép

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đằng sau những chung cư mini xây trái phép là những thế lực "chống lưng"

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đằng sau những chung cư mini xây trái phép là những thế lực "chống lưng"

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Nghị đề nghị sai phạm đâu phải xử đấy, vi phạm đến đâu cắt bỏ đến đó.