• Mới cập nhật:
Tags:

chương trình không gian

Truyền cảm hứng chinh phục giấc mơ không gian cho phụ nữ

Truyền cảm hứng chinh phục giấc mơ không gian cho phụ nữ
Ở một quốc gia nơi phụ nữ chỉ được biết đến với vai trò làm mẹ, làm vợ như Kyrgyzstan, việc tham gia thực hiện sứ mệnh không gian gần như là không thể. Vượt qua những rào cản đó, năm 2018, nhóm 8 phụ nữ trẻ đã khởi động Kyrgyz Space Programme (Chương trình Không gian Kyrgyz) với mục đích thiết lập và phóng vệ tinh CubeSat vào không gian trong năm 2022.