Tags:

chương trình kỳ họp thứ 3

Dự kiến khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào ngày 23/5

Dự kiến khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào ngày 23/5

Ngày 19/4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó thống nhất thời gian khai mạc kỳ họp dự kiến ngày 23/5 và bế mạc ngày 17/6/2022, với hình thức họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2017

Không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2017

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 22/5 đến 21/6 với 22 ngày làm việc. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động với nhiều qui định liên quan đến lao động nữ bị rút khỏi chương trình, không được thông qua trong năm 2017.