Tags:

chương trình quốc gia dành cho người tự kỷ

Cần một chương trình quốc gia dành cho người tự kỷ

Cần một chương trình quốc gia dành cho người tự kỷ

Hơn 2 thập niên đồng hành cùng con tự kỷ, chị Nguyễn Tuyết Hạnh, Chủ tịch CLB Gia đình Người Tự kỷ Hà Nội thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả, trở ngại, những vấn đề tồn tại của trẻ tự kỷ và gia đình trẻ trên đường hòa nhập.