Tags:

CLB Hát Xoan

Bảo tồn và phát triển văn hóa du lịch từ làng cổ đến làng nghề

Bảo tồn và phát triển văn hóa du lịch từ làng cổ đến làng nghề

Bám sát chủ trương phát triển du lịch gắn với văn hóa, ẩm thực, làng nghề, phụ nữ xã Hùng Lô (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã tích cực tham gia phát triển văn hóa - du lịch tại địa phương. Cùng với đó là quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề song song với du lịch trải nghiệm tới du khách.