Tags:

Coachella

LE SSERAFIM nói gì về BLACKPINK khi được biểu diễn tại Coachella?

LE SSERAFIM nói gì về BLACKPINK khi được biểu diễn tại Coachella?

LE SSERAFIM là nhóm nữ tiếp theo xuất hiện trong line-up chính thức của Coachella.