Tags:

con ngịch ngợm

Loạt sao Việt phải "tăng xông" vì con quá nghịch ngợm

Loạt sao Việt phải "tăng xông" vì con quá nghịch ngợm

Mặc dù rất yêu con, nhưng cũng có lúc loạt ông bố bà mẹ sao Việt phải "nổi khùng" vì con nghịch ngợm.