Tags:

công đoàn ngành giáo dục hà nội

Một trường THPT tại Hà Nội ủng hộ 800 triệu đồng chống dịch Covid-19

Một trường THPT tại Hà Nội ủng hộ 800 triệu đồng chống dịch Covid-19

Trường THPT Trí Đức (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp tục ủng hộ số tiền 300 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, trường đã có đợt ủng hộ đầu tiên với số tiền 500 triệu đồng.