Tags:

Công ty Cổ phần bất động sản QueenLand Group

Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp trực tiếp trao bức tranh đấu giá thành công gây quỹ Mottainai

Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp trực tiếp trao bức tranh đấu giá thành công gây quỹ Mottainai

Công ty Cổ phần bất động sản QueenLand Group đấu giá thành công bức tranh hoa hồng do tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp vẽ tặng Chương trình Mottainai 2023 nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 trong cả nước.