Tags:

công ty dầu mỏ

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Có một điều khiến cho sông Amazon khác biệt hoàn toàn so với các con sông khác trên thế giới, đó là không có cây cầu nào trên sông Amazon.

Nhà máy gom phát thải để loại khí nhà kính

Nhà máy gom phát thải để loại khí nhà kính

Tại một nhà kho lộ thiên ở bang California, Hoa Kỳ, những giá đỡ cao hơn 12 mét đang được dùng để xếp hàng trăm chiếc khay chứa đầy thứ bột màu trắng. Đây là một trong những nguyên liệu được sử dụng để thu giữ khí CO2 từ bầu khí quyển với tham vọng giải quyết khủng hoảng khí hậu đang hiện hữu.