Tags:

Công ty Thành Bưởi

Công ty Thành Bưởi mập mờ đăng thông tin hoạt động lại, Sở GTVT TPHCM đề nghị xử lý

Công ty Thành Bưởi mập mờ đăng thông tin hoạt động lại, Sở GTVT TPHCM đề nghị xử lý

Trên Fanpage có tick xanh của Công ty Thành Bưởi liên tục đăng thông tin mập mờ về việc hoạt động trở lại tuyến TPHCM - Cần Thơ nên Sở GTVT đề nghị Sở TTTT vào cuộc xử lý.