Tags:

Co.opmart Chợ Mới

Siêu thị Co.opmart thứ 5 tại An Giang chính thức hoạt động

Siêu thị Co.opmart thứ 5 tại An Giang chính thức hoạt động

Ngày 23/12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) chính thức đưa vào hoạt động Co.opmart Chợ Mới tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.