Tags:

Cụ ông trèo cây hái me

Cuộc sống hiện tại của cụ ông trèo cây hái me "gây sốt" cách đây 10 năm

Cuộc sống hiện tại của cụ ông trèo cây hái me "gây sốt" cách đây 10 năm

Gần 9 giờ tối nhưng cụ ông vẫn còn ngồi bên vệ đường với những túi me không hạt mà chính ông trèo lên những cây cao để hái. Ở cái tuổi 74, ông Thới chỉ có 2 chú chó nhỏ đồng hành ở bên vệ đường.