• Mới cập nhật:
Tags:

cuộc chiến ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen

Khơi thông 'điểm nghẽn' tiếp cận vốn để chặn tín dụng đen

Khơi thông 'điểm nghẽn' tiếp cận vốn để chặn tín dụng đen
Tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm cho cá nhân hộ gia đình lên tới 200 triệu đồng... - đó là những giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tín dụng đen.