Tags:

da bé bị khô khi trời lạnh

Nguyên nhân và khắc phục da bé bị khô khi trời lạnh

Nguyên nhân và khắc phục da bé bị khô khi trời lạnh

Vào mùa đông, độ ẩm không khí tương đối thấp. Điều này dễ dẫn đến da bé bị khô. Vậy có cách nào khắc phục?