• Mới cập nhật:
Tags:

đa dạng sinh học

3 nguyên tắc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

3 nguyên tắc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Lập 39 quy hoạch ngành quốc gia tầm nhìn 2050

Lập 39 quy hoạch ngành quốc gia tầm nhìn 2050
39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng giao cho các bộ lập thuộc các lĩnh vực: Kết cầu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.