Tags:

Đại học Liverpool

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Có một điều khiến cho sông Amazon khác biệt hoàn toàn so với các con sông khác trên thế giới, đó là không có cây cầu nào trên sông Amazon.

Covid-19 có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với não bộ con người

Covid-19 có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với não bộ con người

Covid-19 có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng đối với não bộ con người. Đó là công bố mới nhất mà tạp chí Nature vừa đăng tải tham chiếu nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Liverpool, Đại học London, Đại học Yale và Trường Y học Icon.