Đại học tại chức sẽ đào tạo theo tín chỉ, xét tốt nghiệp

14/04/2017 - 17:25
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo vừa làm vừa học (tại chức) trình độ đại học.

Theo quy chế mới, đào tạo vừa làm vừa học được tổ chức và quản lý theo tín chỉ. Người học có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy. Người học đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng.

traobangtn-1.jpg
 Các học viên trong ngày nhận Bằng Tốt nghiệp. Nguồn ảnh: Đại học Bình Dương

Theo quy chế, người theo học hệ đào tạo vừa làm vừa học không còn hình thức thi tốt nghiệp nữa mà chỉ cần xét tốt nghiệp, cụ thể:

Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập và căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp vừa làm vừa học, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.

Người học không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, nếu có yêu cầu thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận các học phần đã hoàn thành trong chương trình đào tạo vừa làm vừa học.

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 1/5/2017.

Thông tư qui định, những trường hợp được tuyển sinh theo quy chế trước ngày 1/5/2017 thì áp dụng theo qui định hiện hành. Từ 1/5/2017 thì thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo quy chế này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm