Tags:

Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Hà Nội: Làm kỹ việc kê khai tài sản, thu nhập của ứng viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới

Hà Nội: Làm kỹ việc kê khai tài sản, thu nhập của ứng viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới

Thành ủy Hà Nội thông tin, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/10. Có 81 người được giới thiệu tại Đại hội để bầu 71 người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.