Tags:

đại hội đảng XIV

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIV

Với 53 thành viên, Tiểu ban được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm (2021-2030); xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm (2026-2030).