• Mới cập nhật:

Xã hội

Đại hội hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

20/09/2019 - 11:26 (GMT+7)
Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, sáng nay (20/9), Đại hội tiến hành thảo luận tại Hội trường; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX trước khi hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.
hiepthuong1_vjxr.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc.

Theo đó, một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, nên quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc như: mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã. Sau Đại hội, Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thẩm quyền điều hành công việc và ký các văn bản đề nghị chuẩn y các chức danh chưa được quy định; việc xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” chưa được đề cập; thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với thành viên vi phạm ở cấp Trung ương chưa hợp lý; việc xác định cơ cấu tham gia Ủy ban đối với thành phần cá nhân tiêu biểu còn chung chung, chưa rõ những cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhà khoa học…Về thể thức, bố cục phần lời nói đầu chưa thật hợp lý; diễn đạt một số câu từ chưa phù hợp cần bổ sung, điều chỉnh.

Theo đó, đa số các ý kiến đề nghị nên giữ nguyên nội dung Phần lời nói đầu mà không tách ra thành một chương mới và có điều chỉnh bố cục, bổ sung những nội dung cần thiết cho phù hợp với Hiến pháp, Cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung hiện tại của Phần này đã bao hàm đầy đủ về tôn chỉ, mục đích, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và có tính hiệu triệu, như một tuyên ngôn của Mặt trận.

Đại biểu tham dự cũng tập chung thảo luận sửa đổi nội dung trong các chương của Điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

hiep-thuong.jpg
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX

 Trong phần hiệp thương, sau khi Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sau đó các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất UBTW MTTQ Việt Nam khóa IX.

Trong phiên bế mạc chiều nay, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng sẽ công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực.

Đại hội sẽ đưa ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm