• Mới cập nhật:
Tags:

dân số vàng

Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào 2030

Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên vào 2030
Đây là một trong những mục tiêu của chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cụ thể trong vòng 10 năm tới.

Tăng giá chữa bệnh: 1 trong 10 sự kiện y tế tiêu biểu năm 2017

Tăng giá chữa bệnh: 1 trong 10 sự kiện y tế tiêu biểu năm 2017
Năm 2017, một năm đầy biến động với ngành y tế với hàng loạt sự kiện cả mặt tốt và xấu. Ví như tai biến khi chạy thận ở Hòa Bình, tăng phí dịch vụ y tế,... là một trong 10 sự kiện y tế tiêu biểu trong năm 2017 do Bộ Y tế công bố ngày 31/12.

Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số

Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số
Theo Nghị quyết 21/NQ-TW, Nhà nước sẽ rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số để hoàn hiện cơ chế, chính sách, pháp luật dân số, phù hợp với tình hình hiện nay.