• Mới cập nhật:
Tags:

đăng ký thường trú

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021
Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021. Điều 24 của Luật nêu lên 9 trường hợp công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Luật Cư trú (sửa đổi): Ý kiến trái chiều về điều kiện đăng ký thường trú

Luật Cư trú (sửa đổi): Ý kiến trái chiều về điều kiện đăng ký thường trú
Hôm nay (10/8), phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian để thảo luận về Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Nhiều vấn đề còn ý kiến trái chiều được tiếp tục bàn thảo, trong đó liên quan đến vấn đề điều kiện đăng ký thường trú và tiến độ xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giảm thủ tục giấy tờ thủ công về cư trú.