Tags:

Đảng uỷ Khối các cơ quan TƯ


Thúc đẩy cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

Sáng 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì hội nghị.